İngilizce-Türkçe & Türkçe-İngilizce Profesyonel bir Yeminli Tercüman olarak kaliteli ve hatasız çeviride çözüm ortağınız.
İngilizce-Türkçe & Türkçe-İngilizce Çeviri Örneklerim-Tercüme Örneklerim

Chart Bu bölümde, bazı tercüme örneklerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada sizlerle payştığım bu birkaç çeviri örneği, çevirilerimdeki kaliteyi görmeniz ve size çeviri kalitem hakkında fikir vermesini amaçlamaktadır.


NOT: Çevirilerde; çevirisini yaptığım şirketlerin ve kişilerin gizliliği gereği, özel isimler ve şiret isimleri ABCX şeklinde ele alınmıştır.


yeminlicevirmen.netBu İngilizce çeviri örnekleri noter onaylı çeviriler olup, şahsıma ait çevirilerdir. Şahsıma ait olduklarımı da ıslak imzalı örnekleri ile ispatlayabiliyorum. Bu çeviri örneklerinin bu siteden herhangi bir surette izinsiz alınması durumunda her türlü yasal hakkmı saklı tuttuğumu uyarı mahiyetinde bildirmek isterim.

WEB SİTESİ ÇEVİRİ ÖRNEĞİ

DSV uluslararası Kara,Hava Deniz lojistik A.Ş'nin resmi web sitesinin İngilizceden-Türkçeye tercümesi. Global site: www.dsv.com - Türkiye: www.tr.dsv.com

www.yeminlicevirmen.net sitesinin Türkçeden İngilizceye tercümesi.
www.yeminlicevirmen.net/US-GB/

Türkiye seyahat rehberi amacıyla hazırlanmış olan travelrouteturkey.com site içeriklerinin İngilizce tercümeleri.
www.travelrouteturkey.com

RESMİ YAZIŞMA ÇEVİRİ ÖRNEĞİ

Resmi Yazışma Çeviri Örneği
(Türkçe-İngilizce)


Sayın hocam, Uzun zamandır sizinle research programı hakkında yazışıyoruz. Ne yazıkki bu yazışmalar beni ve belki de sizi üzecek şekilde neticelendi. Öncelikle kendi adıma böyle bir süreç için özür dilerim. Bu nedenle bu duruma nasıl geldiğimizi size izah etmek isterim. Ben size ulaşmak için çok uğraştım. Bu sırada bu isteğimi de çevremde birkaç kişiye söylemiştim. Böylece ürolojiden bir doktor arkadaşımında böyle bir niyeti olduğunu öğrendim. Bu nedenle kendisi ile görüştüğümde referansının Prof.Dr. Mustafa Dursun olduğunu öğrendim. Sayın hocamla görüştüğümde benim için referans olabileceğini ve Dr.Ali beyin de gitmek istediğini ve Dr.Ali beyle görüşmemi istedi. Ben Dr.Ali beyle görüştüğümüzde yazışmalarımızı kendisinin yönlendirmek istediğini söyledi ve bende 1 yıllık bir research programına gitmek istediğimi söylerek kabul ettim. Böylece benim adıma da sizinle görüşmeye daha doğrusu onun sizinle görüşmelerine göre ben size mail yazmaya başladım. Ben baştan beri 1 yıllık bir research programına gelmek istiyordum. Ancak zannediyorum Dr.Ali bey ve sizin telefon görüşmeleriniz de 6 aylık olabileceği kararı çıkmış. Bende bu nedenle bunun da olabileceğini ifade ettim. Ancak bu sürecin işleyişi farklı olmuş. Siz haklı olarak Dr.Ali beye ve dolaylı olarak bana da kızmışsınız. Ben hakkımda oluşan bu negatif intibanın benimle bir görüşme bile olmamışken oluşmasına son derece üzüldüm. Üstelik beni eğitebileceğine bana çok şey öğretebileceğine inandığım sizin böyle bir düşünceye sahip olması fikri beni son derece üzdü. Bu nedenle kendimi de size tanıtmak isterim. Ben 1980 ankara doğumluyum ilk okulu ve ortaokulu Ankara'da okuduktan sonra fen lisesini kazandım ve Fen lisesinde okudum. Lise eğitimim süresince almanca ve Fransızca öğrendim. Ardından İstanbul ünivesitesi tıp fakültesini kazandım. Sonrasında ihtisasımı Samsun ondokus mayıs Üniversitesi Nöroşirürji kliniğinde tamamlayarak eylül 2012 de Gaziantep eğitim ve araştırma hastanesinde çalışmaya başladım. 2014 yılıdnda Gaziantep üniversitesin de yardımcı doçent olarak çalışmaya başladım. Aldığım eğitim ve okuduğum okullardan da anlaşıldığı üzere iyi derece Almanca ve idare edecek kadar Fransızca bilmekteyim. Eğitim hayatım boyunca spinal cerrahiye büyük ilgi duydum ve halende çalıştığım klinikte de aktif olarak spinal cerrahi ile uğraşmakatayım. Kendimi bu konuda geliştirmek istiyorum. Bunun için iyi bir klinikte ve iyi bir cerrah ve bilim adamından eğitim almam gerektiğinin farkındayım. Uzun ve zahmetli bir süreçten sonra size ancak ulaşabildim. Onun için bu fırsatı, bu şansı kaçırmak istemiyorum. Sizinle çalışmamın bana çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Aynı zamanda uygun görürseniz belki benim size yazılarınız, deneysel çalışmalarınız ve elbette klinik çalışmalarınız için bir yararım olabilir. Bu şansı bana sunrarsanız size minnettar olacağım. Biliyorum ki sizde benimki ondokus mayıs üniversitesinden ihtisas aldınız. Bu nedenle benim hakkımda referans almak isterseniz. On dokus mayıs üniversitesi nöroşirurjiden herhangi birine sorabilirsiniz. Bize bir observer programı önermişsiniz. Ancak ben oraya gelebilirsem maddi sorunlardan dolayı burslu gelmek istiyorum. Burs programlarına da reserach kabul belgesi olmadan başvuramıyorum. Bu yazışma süreci nasıl biterse bitsin her zaman için Türkiye yada Ankaraya geldiğiniz de sizi ağırlamak en azından sizinle yüz yüze de tanışmak isterim. Şimdiden gösterdiğiniz sabır , anlayış ve iyi niyet için çok teşekkür ederim. Umarım bir gün karşılaşırız ve size şahsen teşekkür etme imkanım olur.

Dear Master; We have been corresponding about research programme for a long time. These correspondences unfortunately resulted in a way that has made us upset. I would like to make my apologies for such a process on my own behalf. So I would like to explain how we have reached to such a conclusion. I have made a big effort to reach you. Meanwhile, I told this request to some few around me. Thus, I got the word that also a friend of mine from Urology has such an intention. I therefore learnt his reference was Prof.Dr. Mustafa Dursun when I had an interview with himself. When I met with my dear master, he told me that Dr.Ali also would have liked to go and he would be a reference for me and he would have liked me to have an interview with Dr.Ali. When I met with Dr.Ali, he told me that he would have liked to direct our correspondences. I approved by stating that I would like to participate to a research programme which shall take 1 year. He thereby began corresponding with you on my own behalf, more precisely, I began corresponding with you according to his correspondences with you. I have always wanted to participate to the research programme from the beginning, but as far as I am concerned, it was decided that it would barely take only 6 months. I thereby stated that it would also be possible. But as far as I am concerned, course of proceeding had been different. So you got angry with Dr.Ali more precisely, with me justifiably. I felt deep sorrow for this negative impression about me even though no meeting has ever been arranged with me. In addition, I felt deep sorrow for such a person’s thoughts like you whom I believe he could teach me a lot and he could educate me. I thereby would like to introduce myself. I was born in İstanbul in 1970. I got accepted into science high school upon graduating from the secondary school in Ankara. I learnt German and French during my high school education. I got accepted into İstanbul University Medical School upon graduating from science high school. Upon my graduation, I commenced working in Training and Research Hospital in Gaziantep Neurosurgery clinic after completing my specialization in Samsun Ondokuz Mayıs University. I commenced working as an assistant professor in İstanbul University in 2014. I know German in the advanced level and French in the level that is quite enough for me to proceed my works as it is understood from my education that I took in the schools I predicated. I have always been interested in spinal surgery during my education. In addition, I have been working in the field of spinal surgery actively in the clinic I work. I would like to develop myself in this field. I am aware of the fact that I must have training through a specialized surgeon and scientist in a clinic which under good conditions. I could barely reach you after an exhaustive process. I thereby would not like to miss this chance and opportunity. I believe that working with could contribute me a lot. In addition, I may contribute you for your essays, experimental studies and for sure for your clinical studies. If you give me this chance, I will be greatfull to you. I know that you also took specialization education in Ondokuz Mayıs University. Therefore, if you would like to take reference about me, I kindly request you ask someone in the department of Neurosurgery to take a reference.

I was informed that you suggested an observer programme, but if I may find opportunity to come there, I would like to come with a scholarship due to some financial difficulties. It is impossible for me to make an application without the certificate of search acceptance. No matter how this correspondence ends, I will be pleased to host you or at least, to meet you face-to-face in Turkey. I should like to thank you for your patience, understanding and good intention in advance. I hope that it could be possible for us to meet and I can find opportunity to thank you in person.

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI ÇEVİRİ ÖRNEĞİ

Bir yüksek lisans öğrencisinin araştırma çalışmaları çevirisi
(Türkçe-İngilizce)


Medya araştırmalarına yön veren ahlaki panik kavramı, ortak değerler ve çıkarlar üzerinde tehdit oluşturan, sapkın birey ya da gruplara karşı oluşan reaksiyonları, anksiyete durumlarını ifade etmek amacıyla İngiliz sosyolog Stanley Cohen tarafından isimlendirilmiştir. Özellikle Cohen’in yaklaşımına göre medya kurumları itici bir güç olarak toplumsal ve politik alanlarda sansasyonel içerikler oluşturmak suretiyle kendi şeytanlarını yaratır. Medya yapısı itibariyle kendi tanımlamaları üzerinden toplumsal endişe ve histerinin oluşmasına neden olmakta, halkın kültürel ve ahlaki normlar temelinde kutuplaşma durumunu tetiklemektedir. Medya, inşa ettiği ideolojik yapıların örgütlü şekilde işlemesini sağlanmak için kitleleri suç, nefret konularında azmettirme rolünü üstlenmektedir. Bu aşamada önem kazanan ahlaki panik süreci toplumsal ve siyasi etki alanları nedeniyle, salt kültürel çalışmalarıyla sınırlı kalmamış bunun yanında sosyoloji, antropoloji, siyaset, psikoloji, kriminoloji gibi farklı disiplinlerin de inceleme alanı haline gelmiştir.

Concept of moral panic which shapes the future of media studies, was named by British sociologist,Stanley Cohen, on the purpose of dealing anxiety situations which pose a challenge common values and interests, reactions which occur against deviant individuals and groups. Especially according to Cohen's approach, media societies,as a driving power, create their own devils by means of generating sensational contexts in the political fields. Media,by its structural entity, causes social anxieties and senses through their own definitions and triggers the public's polarisation situation on moral and cultural grounds. Media undertakes the role of instigation in order that the ideological organizations which it generates to be performed in an organized manner. Moral panic process which gains importance at this stage, has not been restricted with absolute cultural conflicts, besides it has also been the area of investigation of sociology,anthropology,psychology,criminology due to the areas of social political influence.

Birmingham Kültür Çalışmaları Merkezi’nin ahlaki panik ve suçluluk tanımlamalarına dair sunduğu perspektif Amerikalı kriminoloji araştırmacıları açısından da bir referans noktası olmuştur. Diğer yandan Policing the Crisis eserinde Hall, Althusser ve Gramsci gibi Frankfurt Okulu temsilcilerinin görüşlerinden esinlenmiş, buna bağlı olarak sosyal düzen ve medya arasındaki ilişkiyi sorgulamıştır. Zira, sosyal düzen için tehdit oluşturan unsurların negatif etkileri, ahlaki panik ortamı oluşturmak suretiyle kitleleri tamamen provoke etmektedir. Kitlelerin provoke edilmesi aşamasında medya ve birey ilişkisi bir dizi ideolojik süreçten geçmenin ötesinde kriminal eğilimler üzerinde yönlendirici bir araç niteliği taşır. En önemlisi de medyada bir araç haline dönüşen şiddet eylemlerinin saldırgan davranışı tetiklemesidir.

Perspective which Birmingham cultural research studies submit has been a point of reference for the American criminology researchers as well. On the other hand, Hall has been be inspired by representatives' point of views such as Althusser and Gramsci of the Frankfut School in his work of Policing the Crisis. In parallel with it, Hall interrogated the relation between social order and media. Because, negative effects of the factors which pose a challenge for the social order provoke the masses by means of laying the groundwork for moral panic atmosphere. In the phase of provoking the the masses; Media and individual relationship,apart from going through a series of ideological process, bears qualification of a directive means on criminal tendencies. The most important factor is that the act of violences which have become means in the media trigger the aggressive behaviors.

Frankfurt Okulu ile başlayan ekolün devamı niteliğinde olan İngiliz Kültür Çalışmaları gerek kültürel, gerekse politik konularda varlığını hissettirmiştir. Bu ekolün bir parçası olan Birmingham Kültür Çalışmaları Merkezi’nin başkanı Stuart Hall ilk zamanlar, Saussure’ün etkisinde kalarak yapısalcı bir yaklaşımı benimsemiştir. Bu yaklaşımında, her metnin sınırlı oranda okunabildiğini ve okuyucunun bu sınırlı anlamlar arasında seçim yaptığını ifade etmiştir. Kaldı ki yapısalcı yaklaşımlar bireyi yalnızca karmaşık yapılar ve sistemler içinde incelediğinden dolayı bireyden ziyade sistem örgüsünü öne çıkarır. Bu nedenle Hall ilerleyen zamanlarda yapısalcı yaklaşımların etkisinden kurtulmuş, bu sayede ‘Kodlama–Kodaçımlama’ çalışmasıyla izleyici araştırmalarına farklı bir perspektif kazandırmıştır. Medyanın kodlama süreci ile izleyicinin kod açımlama süreci arasındaki etkileşim izleyici, medya ilişkisini üretime dönük bir paradigma içerisine yerleştirmektedir. Bu kavramlar izleyiciye daha aktif bir konum atfettiğinden dolayı mesajın içeriğinin de sorgulanabilir olduğuna dikkat çeker.

British cultural studies which are a follow-up of the ecole that has begun with Frankfurt School has made its presence felt both in the fields of political and cultural subjects. Stuart Hall, who is the president of Birmingham cultural studies and who is a part of this ecole, showed a structuralist approach by influencing Saussur's impact in the beginning. Hall,in this approach, stated that each article could be read constrictedly and the reader had to make a choice in these restricted meanings. Besides, due to the fact that structuralist approaches analyzes the individuals only in complex structures and systems, it features system pattern rather than an individual. Hall,therefore, showed a different perspective approach to watcher investigations with his "Codding-Encodding" work by getting over the impact of structuralist approaches. Interaction between codding process of the media and encodding processes place the relationship between the watcher and the media to an upstream paradigm. Since these concepts refer a more effective position to the watcher, it is also remarked that their contets are interrogable.

1964 yılında Richard Hoggart’ın kurduğu, Birmingham Üniversitesi Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezi’nde İngiliz geleneğine ait birçok araştırma yapılmıştır. Bilinmeyen izleyicinin bilinir olması ve aktif izleyicilere dönüşmesi, açısından kültürel çalışmalar iletişim bilimleri açısından da yeni açılımlar sağlamıştır. Ayrıca Kültürel Çalışmalar, adından da anlaşılacağı gibi ne bir toplumsal teoridir, ne de kitle iletişimi teorisidir. Modern kültürel incelemeler için stratejik ve merkezi önem taşıyan yeni kitle iletişim araçları, toplumsal kümelere göre toplumların nasıl farklılaştığı konusunda önemli ipuçları vermektedir. Bu farklılaşmalar kültür, çok kültürcülük, ırk, toplumsal cinsiyet, ve kimlik kavramları üzerinde çığır açıcı düşüncelere yön vererek sol söylemlerin gelişmesini de sağlamıştır. Hall, bahsi geçen gelişmelerin ışığında, iktidar yapısının kültürün ayrılmaz bir parçası olduğunu ve kültürün, iktidarın sürdürülmesinde hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekmiştir.

Many researches that belong to the British tradition, have been made in the center of modern cultural studies of Birmingham University, which Richard Hoggart established in 1964. Cultural studies brought an initiatives in terms of communication sciences for making unknown watchers known and transforming into active watchers. In addition, cultural studies are neither social theories nor a mass communication theories as is evident from its name. Mass communication tools which have strategical and central importance for Modern cultural analyzings give clues in the context of how the societies become different rather than small groups of social masses. These differentiations also provided right-discourses to be developed by shaping the innovative thoughs on culture, race, multiculturalism, gender mainstreaming. Hall,in the light of aforementioned developments,remarked that structure of power is an indivisible part of culture and vital for culture in prosecution of power.

Policing the Crisis eseri, siyasal meşruiyet, sosyal düzen, toplumsal otorite, sınıf savaşımı ve direnişi biçimlerini, ideolojik ve ekonomik bunalımların merkezine yerleştirmiştir. Toplum üzerinde oluşturulan kimlikleştirme politikası, medya mesajlarındaki bağlamların üretilmesini örgütleyen resmi kurumlar tarafından belirlenmektedir. Kimlikleştirme ve bağlama yerleştirme kavramları bu noktada önem taşısa da medyanın etkilerine karşı herhangi bir çözüm önerisi veya alternatif bir model sunmamaktadır. Diğer taraftan kültürel araştırmalarda suç ile ilgili yapılan kuramsal tespitlerin sistem ve medya eleştirisiyle sınırlı kalması, suç artışı, eşitsizlik durumlarına karşı bir yol haritası olmaması nedeniyle belirsizlik yaratmaktadır. Tüm bu yönleriyle metodolojiye dönük analizleri göz ardı eden Hall, yalnızca mevcut durumun analizini yaparak çok daha kısıtlı bir çerçeve sunmuştur. Kaldı ki, Hall Frankfurt Okulu temsilcilerinden etkilenmiş olsa da Amerikan Endüstrisi’ndeki gelişimi göz ardı ederek onu, kültür çalışmalarına dahil etmemiştir.

Work of Policing the Crisis has gone to the heart of policital legitimacy, social pattern, social authority, manners of class war and opposition, ideologic and economic crisis. Polarization policy that is created on the structure of society is determined by public enterprises which rationalise contextes in the media messages. Even though concepts of polarisation and positioning into context have importance, these concepts do not offer any solution suggestions. On the other hand, that institutional detections made in cultural researches related with crimes are restricted with media criticism cause uncertainties due to the fact that it constitutes a route map against crime increasement and situations of inequalities.Hall,who ignores the analysis oriented to methodology with these aspects, presented a very restricted perspective only by analyzing the current situation. Besides, even though Hall was inspired by representatives of Frankfurt school, he did not include it to cultural studies by ignoring the developments in American industry.

Ayrıca, kültürel araştırmacıların yaptığı ahlaki panik tanımından hareketle Türk Toplumu’na dair güncel tespitlerde bulunabilmek de mümkün. Özetle, sosyal medyada bahsi geçen “TC” isimlendirmesi, ulusal değerlerin yok edilmesi tehlikesine karşı örgütlü bir kitle tarafından oluşturulmuştur. Kamuoyunda milliyetçilik üzerinden yaratılan ahlaki panik tepkileri Facebook gibi sosyal ağlarda farklı örgütlenme şekillerine de yön vermiştir. Gelinen noktada “TC” kodlamasıyla oluşturulan tepki, hem ahlaki panik tepkisine, hem de yeni bir mücadele şekline dönüştüğü noktada büyük önem kazanmıştır. Facebook isimlerinin önünde yer alan “TC” ibaresi yalnızca bir kimliği değil, aynı zamanda ulusal bir aidiyeti ifade etme biçimidir. Bir nevi sivil ayaklanma durumu teşkil eden bu tanımlama halk ve vatandaşlık kimliklerini sorgulamak suretiyle kendi milliyetçi tepkisini oluşturmaktadır.

In addition, It is also possible to find living determinations starting from definition of moral panic defined by cultural researchers. Briefly, representment of "TR" aforementioned in the social media has been constituted against national values to be destroyed.Moral panic reactions constituted through nationalism in the public opinion dominated to different organization ways on the social media such as Facebook. In the current situation, raction constituted by perception of "TR" has gained a big impostance both in the point of changing into a new struggle way and moral panic reaction. Representment of "TR" which is used at the start of facebook names is not only an explanandum of an identity but also an explanandum of a national sense of belonging.This representment which constitues a civil disturbance makes its own nationalist reaction by means of interrogation of community and citizenship identities.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyetinin kazanımlarının, Atatürk ilkelerine bağlılık ile bütünleşmesi, tepkileri ideolojik bir bağlama yerleştirmektedir. “TC” isimlendirmesindeki sivil örgütlenme modeli, demokratik açılım sürecinin sunduğu değişime karşı çıkmakla birlikte resmi ideolojinin taşıdığı ulusal değerlere atıfta bulunmaktadır. Sonuç itibariyle, kamunun devlet ve iktidar ilişkilerini belirleyebilmesi için özünde bir kimlik bilincine sahip olması gerekecektir. Bahsi geçen kimlik bilinci, kişinin aidiyetine ve sahip olduğu değerlere bağlı kalması neticesinde yönetim mekanizmasını derinden etkiler. İşte bu yüzden demokrasi, özgürlük gibi bir takım paradigmaları belli bir sınıf üzerinden değil, belli bir kimlik üzerinden tanımlanması kültürel incelemelerin akademik düzeydeki en büyük getirisi olmuştur.

In addition, that acquirements of the Repuclic of Turkey become integrated into loyalty of Ataturk's principles places the reactions to an ideological context. In conjunction with with Civil organization model in representment of "TR" opposes to change that democratic initiative process submits, it refers to official ideology that carries the national values. In consequence, in order that public determies the relations of state and power, it is supposed to have an identity consciousness fundamentally. This aforementioned identity consciousness influences governance mechanism deeply in consequence of remaining loyal to belonging and the values that one has. Which is why Cultural researches in the academic level have been the biggest advantage that describing paradigms such as democracy and freedom on a specific identity not on a single class.

ÖZEL VEKALETNAME ÇEVİRİ ÖRNEĞİ

Özel Vekaletname Çeviri Örneği
(Türkçe-İngilizce)


Sahibi bulunduğum 1990 model Opel marka ABCX plakalı, ABCX şasi nolu otomobilimin sürücülüğünü yapmaya, kullanmaya, sevk ve idare etmeye, yurt dışına çıkarmaya, gümrük müdürlüklerinde giriş çıkış işlemlerini yapmaya, gerekli belgelerini imzalamaya, triptik işlemlerini yaptırmaya, bu hususlarla ilgili olarak bilumum gümrük müdürlüklerinde beni tam yetki ile temsil etmeye, aracımın yurt dışına çıkabilmesi için ilgili gümrük müdürlüklerinde benim kanunen ya da idareten yapmam gerekli bilcümle iş ve işlemlerimi takip etmeye, neticelendirmeye, velhasıl yukarıda yazılan hususlardan dolayı benim yapmam gerekli bilcümle iş ve işlemleri benim adıma yapmaya ve neticelendirmeye, evrak alıp vermeye, elden takip etmeye, yatırılması gerekli harçları yatırmaya, artan kısımlarını geri almaya mezun ve yetkili olmak üzere 1965 doğumlu Mustafa Veysel'i vekil tayin ettim.

Vekalet veren: Ali Pekcan

(İmza)

Dairede yazılan işbu vekaletname altındaki imzanın şahıs ve hüviyetini ibraz eylediği TC Mainz Başkonsolosluğundan verilme 10.7.2007 tarih ve ABCX seri nolu pasaport hamili ve halen Ankara Cebeci ABCX no’da mukim 1955 doğumlu Ali Pekcan’a ait olduğunu ve imzanın huzurumda vazeylendiğini tasdik ederim. ikibinonbir senesi Eylül ayının yirmi ikinci Perşembe günüdür. 22.9.2011

Noter

(Resmi mühür ve imza)


I hereby appoint Mustafa Veysel born in 1965 as my lawful attorney for the use of my vehicle 1990 model Opel, license number ABCX with chassis number ABCX and also extend the powers to remove the car out of the country, conduct all necessary activities through the customs during the entry and exit of the said vehicle, also proceed ahead with trip tick formalities, represent me with the full powers before the customs directorate and conduct of all necessary activities on my behalf to reach the final results, in short, to perform the aforementioned activities as if I myself were doing it, and also follow up on necessary exchanges of documents, deposit and withdraw funds as deems appropriate.

Power of attorney is extended by Ali Pekcan.

The signature which is affixed below this document which is prepared in our office is hereby proven to be authentic with the presentation of passport of Republic of Turkey by Mainz Turkish Consulate General dated 10.7.2007 and numbered ABCX which is possessed by Ali Pekcan at present time residing at Cebeci-Ankara. Year two thousand and eleven, the month of September, twenty second day, Thursday. 22.9.2011

Notary Public

(Official seal and signature)
İHALE ÇEVİRİSİ ÖRNEĞİ

Bir ihale çevirisi
(Türkçe-İngilizce)


ABCX Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, ABCX Su ve Kanalizasyon Projesi 2. aşamasının önemli bir kısmını oluşturan, ABCX Arıtılmış su Deşarj Pompa İstasyonunun ( Sözleşme No: 1159) inşaatı, M+E ekipmanlarının temini ve montajı amacıyla uluslararası firma veya firmaların oluşturduğu ortaklıkları teklif vermeye davet etmektedir.

The General Directorate of the ABCX Water and Sewage Administration invites bids from major international firms or joint ventures for the construction and supply and installation of M+E equipment of ABCX Effluent Discharge Pumping Station, Contract No: K 1159 which forms a major part of of the 2nd stage of the ABCX Water and Sewage Project.

1) Proje kapsamındaki işler; ABCX Arıtılmış su Deşarj Pompa istasyonunun inşaatı ile M+E ekipmanlarının temini ve montajıdır. İşlerin ana bölümü aşağıdaki gibidir:

-Kaba ızgara yapısının yapımı
-Emme haznesi ve dağıtma odası yapılarının yapımı
-Trafo merkezi, kontrol odası, yüksek gerilim kontrol panoları, idari ve işletme binası yapımı
-Pompa istasyonu savak kanalının yapımı
-Jeneratör binası yapımı
-vb. işler


1) The project comprises the construction of civil works, supply and installation of the M+E equipment and maintenance of ABCX Effluent Discharge Pumping Station. The main elements of the works are:
-Construction of the coarse screens structures
-Construction of the wet well and the distribution chamber
-Construction of the transformer center, control room, HV switch gears, control panels, offices, storages,
operational and administrative buildings, including workshops.
-Construction of overflow channel of pumping station
-Construction of the generator building
-Miscellaneous works


2) Proje debisi aşağıdaki gibidir
Pik debi : 2.500.000 m3/gün
Ortalama debi: 1.500.000 m3/gün


2) Design flows are as follows:
Pick flow : 2.500.000 m3/day
Average flow : 1.500.000 m3/day


3) ihaleye yalnızca Dünya Bankasına üye ülkelerin firmaları teklif verebilir.

3) Only bidders from countries which are members of the Word Bank may submit bids for this project.

4) ihale öncesi ön yeterlilik verilmeyecektir. Teklif sahiplerinin uzmanlıklarını, deneyimlerini ve mali güçlerini teklifleri ile birlikte eksiksiz olarak belgelendirmeleri gerekmektedir. Muhtemel teklif sahiplerinde aranan asgari nitelikler ihale Dokümanları Cilt 1 Teklif Sahiplerine Talimatlar' bölümünde açıklanmaktadır.

4) No prequalification of prospective bidders will take place. Bidders will be required to provide evidence that they have the experience and financial strength to successfully complete a project of this magnitude. Details of the criteria required for the bidders are included in the ' Instruction to Bidders' contained in volume 1 of the Tender Documents.

TELİF HAKLARI BİLDİRİMİ ÇEVİRİ ÖRNEĞİ

Bir Web sitesinin kullanımı ile ilgili Telif hakları YASAL BİLDİRİM çeviri örneği.
(İngilizce-Türkçe)

Kısaltarak ve firma adı gizlenerek yazılmıştır.

Legal notice
Copyright information
© ABCX COMPANY - All rights reserved.
Any reproduction or distribution of material on the ABCX website for commercial purposes is prohibited without the express written consent from ABCX.


Yasal Uyarı
Telif Hakları Bildirimi
© 2013 ABCX FİRMASI - Tüm hakları saklıdır.
ABCX websitesinde herhangi bir materyalin ABCX ‘in yazılı izni olmadan ticari amaçlarla dağıtılması veya çoğaltılması yasaktır.


Use of the website
Any use of this website and the content derived therefrom is subject to this Legal Notice. If you cannot accept the Legal Notice, you are kindly requested to leave the site without browsing it any further.


Websitesi kullanımı
Web sitesi kullanımı ve bunlardan elde edilen içerik yasal bildirime tabidir. Yasal bildirimi kabul etmemeniz durumunda, siteyi kullanmadan çıkış yapmanızı rica ederiz.


Limitation of liability
The information on this site is provided "as is" without warranties or representations of any kind, expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. Share price information presented and displayed on the website is made available as data feed from YYYYY with at least 20 minutes delay. ABCX does not assume any responsibility or liability of the correctness of this data feed. Use of this site is at your own risk. Neither ABCX nor any of its affiliates are liable for any loss, including but not limited to, loss of income, profits and revenue whether direct, indirect, punitive, incidental, special, consequential or other damages arising out of access to or use of this site or of any Content on the site, including viruses, regardless of the accuracy or completeness of any such Content.


Sorumluluğun sınırlandırılması
Bu sitedeki bilgiler, zımni ticari elverişlilik teminatı, belirli bir amaç için uygunluk ve ihlal durumunun vuku bulmaması dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık bir şekilde ifade edilen ya da zımni olarak söylenen herhangi bir teminat ya da temsilcilik olmaksızın, “olduğu gibi” verilmektedir. Web sitesinde görüntülenen ve sunulan fiyat bilgisi paylaşımı (20 dakikalık bir gecikme ile YYYYY) den sağlanır. ABCX, veri akışı doğruluğu konusunda herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Site kullanımı kendi sorumluluğunuzdadır. Ne ABCX ne de bağlı kuruluşları doğrudan, dolaylı, cezai, isteğe bağlı, özel, sonuçsal veya erişim kaynaklanan diğer zararlardan veya site kullanımından ya da virüsler de dahil olmak üzere içeriğin doğruluğu veya içeriği ne olursa olsun içerik bütünlüğü konusunda sorumlu tutulamaz.


Hyperlinks to external websites
ABCX does not assume any responsibility for the content or functionality of external websites which are not operated or controlled by ABCX.


Harici web sitelerine bağlantılar
(ABCX tarafından yönetilmeyen ve kontrol edilmeyen harici web sitelerinin içeriği veya işlevselliği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


Computer viruses, worms, Trojan horses and other threats
ABCX will take reasonable measures to protect this site against computer viruses, worms, Trojan horses and other threats. However, ABCX does not warrant that the site is free from such harmful programs and disclaims any responsibility for or liability related to loss or damage due to harmful programs received from this site or by means of files downloaded from the site.


Bilgisayar virüsleri, solucanlar, Trojan atları ve diğer tehditler
(ABCX; bu siteyi bilgisayar virüslerine, solucanlara, Trojan atlarına ve diğer tehditlere karşı korumak için gerekli önlemleri alacaktır. Ne var ki ABCX, böyle zararlı yazılımların sitede bulunmadığının tam garantisini vermez ve siteden alınan alınan zararlı programlardan doğabilecek zarar ve kayıplar için sorumluluk kabul etmez.


Revisions to the legal notice
ABCX has taken reasonable care to ensure that the site content is accurate and up-to-date, however, ABCX may, at any time and without notice, revise this Legal Notice by updating this posting. Readers of the site are bound by any such revisions and should therefore periodically visit this page to review the current Legal Notice.


Yasal Uyarı ve yapılan düzenlemeler
(ABCX, sitenin doğruluğu ve güncelliği konusunda gerken önemi almıştır. Site içeriğinin doğru ve güncel olduğunu, ancak ABCX, herhangi bir zamanda haber vermeksizin bu yasal düzenlemeyi bu sayfayı güncelleyerek revize etme hakkına sahiptir. Site kullanıcıları sayfa içinde yasal düzenlemelerle ilgili yapılacak revizelerden sorumludur ve bu nedenle geçerli yasal Bildirimi incelemek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmelisiniz.


Law and jurisdiction
This Legal Notice shall be governed by Danish Law. Any dispute arising out of or in relation to the Legal Notice which cannot be solved amicably shall be decided by the Danish courts.


Yasa ve yargı
Bu yasal bildirimin Türk hukuku tarafından yönetilecektir. Uzlaşma yoluyla çözülemeyen yasal bildirimle ilgil herhangi bir anlaşmazlık durumunda karar, Türk mahkemelerindedir.


ŞİRKET TASFİYESİ İLE İLGİLİ ÇEVİRİ ÖRNEĞİ


Bu çeviri örneği, Yurt dışında bulunan bir şirketin Türkiye'deki ayağının tasfiye sürecinde çevirdiğim 100'e yakın belgenin sadece 2 sayfasının kısaltılmış halidir.
(Türkçe-İngilizce)

Tasfiye süreci, gizlik içeren bir süreç olduğu için ilgili firma adı ve şahıs isimleri gizlenmiştir.

1) TASFİYE İŞLEMLERİ-LIQUIDATION OPERATIONS
ABC FİRMASI ortaklar kurulunun kararına istinaden 21.03.2010 tarihi itibariyle tasfiyeye giriş işlemleri başlatılmış, Ticaret sicil Gazetesinde Türk Ticaret Kanunları hükümlerince birer hafta arayla ticaret sicil gazetesinde yayınlattırılmış olup son gazete tarihi 08.03.3011 tarihidir.

Introduction to liquidation operations has been launched as of the date 21.03.2010 pursuant to resolution of the shareholders’ assembly of ABC COMPANY and made published in trade registry gazette one week intervals in accordance with legal provision of turkish code of commerce. Date of last gazette is dated 08.03.2011.

İlk gazete yayınlandıktan sonra firmanın tasfiyeye giriş beyanname ve bilançoları hazırlanarak vergi dairesine müracaat edilmiş olup ilgili evraklar verilmiş, tasfiyeye giriş kurumlar vergisi beyannamesi de mayıs ayı içerisinde ilgili vergi dairesine verilecektir.

It is essential to appeal to tax department and submit the related documents by having been prepared decleration and balance sheets of introduction to liquidation of the company following first gazette is published.In addition; corporate income tax return shall be submitted to the related tax department within May.

Yine Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, Tasfiyenin bitmesi için ilk gazete e yayınlandıktan sonra 1(bir) yıl beklenmesi gerektiğinden (buna tasfiye dönemi denir) Bu süre sonunda tasfiyenin bittiğine dair ortaklar kurulu kararı alınarak tasfiye sonu bilançosu ve kurumlar beyannamesi düzenlenecek, bütün kullanılmamış basılı evraklar (fatura,irsaliye v.b) vergi dairesine teslim edilip tutanak tutturulucak ve şirket kayıtlardan silinecektir.

And again according to Legal Provision of Turkish code of Commerce, yet it is a must to wait for 1(one) year (this is called the period of liquidation) following first gazette is published to come to an end of liquidation. Final account in winding up and corporate tax return shall be made out by taking the resolution of the shareholders’ assembly with reference to discontinuation of the liquidation in the end of this period and all unused printed documents(invoices, delivery notes, etc.) shall be submitted to tax department and the company shall be deleted from records.

Ancak tasfiyenin sonlandırılabilmesi için bu 1 yıllık süreç içerisinde şirket bütün borçlarını ödeyecek, alacaklarını tahsil edecek ve sonuçta çıkan karı veya zararı ortaklarına dağıtacak yani sonuçta şirket varlıklarını sıfırlayacak tır. Bu borçlar ödenmediği veya alacaklar tahsil edilmediği sürece tas fiye sonuçlandırılamaz.

However, to be able to be end the liquidation, the company shall discharge all its debts, collect debt receivables and allocate profit or loss to its shareholders. In other words, the company shall set to zero its assets. As long as these debts are not discharged or debts receivables are not collected, the liquidation cannot be brought to a conclusion.

2- STOKLAR - STOCKS
Firmanın stoklarında görünen 122.808,42 TL stok, Ülkemizde uygulanan ve her üç aylık dönemde beyan edilip ödenen geçici vergi uygulamasından dolayı firmalardan her üç ayda bir ellerinde bulunan stok miktarları ve tutarları maliyetlendirme yapabilmek adına istenmek ve firmaların gönderdiği tutarlar üzerinden stok maliyeti ve gider yazılmak suretiyle satışlardan dolayısıyla vergiden düşülmektedir.

TL 122.808,42 of stock on hand of the company, amount of stock on their hands and amounts are requested in order to be costed once every three months due to the application of provisional tax which is declared and paid once every three months. It is deducted from tax in other words, is deducted from sales thereby writing off and indicating inventory cost over the amounts sent by the companies.

Firmanızda da uygulama böyle yapılmış ve ilk dönemlerde Ahmet bey, sonraları Ali Beylerin verdikleri tutarlara göre maliyetlendirme yapılmış olup görünen stok tutarının gerçek olup olmadığının tarafımızca bilinmesi mümkün değildir. Kaldı ki, 2008 ve 2009 yıllarında ABCX firmasından Hamdi İlhan ile Arthur Bey çalışmalar yapmış ve mutabık kalmışlardır.

It was performed in the same way in our company,too and it was costed in accordance with the amounts given by Mr. Ahmet at first periods and Mr. Ali afterwards. It is impossible to be known if the stocks on hand reflect the truth. Moreover; Mr. Hamdi İlhan,from the ABCX Company, and Mr. Arthur Kern worked and agreed in the years of 2008 and 2009.

3- AVUKATLIK ALACAKLAR - ATTORNET CLAIMS
Firmanız avukatında gelen, icraya verildiklerine dair yazıya istinaden Kurumlar vergisi kanunu hükümlerine göre şüpheli alacak olarak kaydedilerek firmaların borcundan düşülmüş olup tasfiye dönemi sonunda zarar yazılarak kapatılacaktır. Bu süreçte eğer tahsil edilen olursa gene kanun hükümlerine göre şüpheli ticari alacaklar hesabın dan çıkartılacaktır.

With reference to a scrip sent by lawyer of our company and indicating that they shall be sent in the bailiffs in accordance with the provisons of corporate tax law, the receivables shall be deducted from debts of companies by registering as doubtful receivables and shall be closed by indicating loss in the end of liquidation period. If there is something collected in this period, those which might be collected shall be defalcated from account of doubtful trade receivables again in accordance with provisions of law.

4- KDV ALACAĞI - VAT RECEIVABLE
Firmanızdaki kdv alacağı teşvik belgesi kapsamında yapılan satışlar neticesinde doğmuş olup, iade alınabilmesi için bir YMM ile anlaşarak YMM raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

Value added tax receivable in our company has occured with result of sales within the scope of incentive certificate. in order to accept return, it needs to be compiled certified public accountant report by aggreeing with a certified public accountant.

YMM, satış yaptığınız firmalar ve onların ticari ilişki kurduğu alt firmalar nezdinde karşıt inceleme yaparak (eğer firma kapanmamışsa) iade alınacak kdv rakamını belirler ve şartlar uyuyorsa bu rapora istinaden indirilen ve yüklenilen kdv listeleri hazırlar ve internetten bunları giriş yapar.

The certified public accountant calculates value added tax amount which will be accepted return by crossing audit in the eye of the companies we sell goods and their sub-companies which they establish a commercial relationship(if related company has not been closed down) and if the circumstances are available, the Value added tax(vat) lists which are download and loaded are prepared and The certified public accountant enters those.

Ancak bu listeleri gönderebilmesi için firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesine müracaat ederek internet şifresi alması gerekir. Aksi takdirde listeler internetten verilemeyeceği için iade alınamaz.

The Company is to get a password to see those lists over the internet by consulting to a tax department. Otherwise, it cannot be accepted return yet the lists will not be able to grant over the internet, it cannot be accepted return.

Bu anlattığım süreç ortalama üç ay sürer ve alınacak kdv, iade tutarının yaklaşı % 10 kadar bir maliyeti vardır. Bu arada şunu da belitmeliyim ki, tasfiye sürecinin devamı için firmanın yapması gereken harcamalar olduğundan (vergi borcu, firmaya ait telefonların kapatılması muhasebe ücreti v.b) ve firma tarafından bunlar tarafıma gönderilmediğinden bu harcamalar henüz yapılmamış olup, özellikle vergi borcundan dolayı her geçen gün gecikme faizi işlemektedir.

This process takes approximately three months and Value added tax receivable costs nearly % 10 of return sum. For regularity of liquidation process, since expeditures of the company exist(tax due, cancellation of telephones belonging to the company, accountancy wage etc.) and since those have not been sent to me by the company yet, it has not been spent yet and interest accrued due to tax delinquency each passing day.

SÖZLEŞME ÇEVİRİSİ ÖRNEĞİ

İçme suyu abone sözleşmesi

Teminat makbuz tarihi:

………İşletmeler Müdürlüğü Özel tüzel kişiler ve kamu teşekkülleri ev veya işyerinde yapılacak olan tesis ve temditlerinin sayaca kadar olan kısmının bakım onarımı, bu tesislerde mülkiyetin işletmemize devredilmiş bulunduğu ve tesislerde her türlü tasarruf hakkının işletmemize ait bulunduğunu abone peşinen kabul ve taahhüt eder. Abone, adına abonesi yapılmış olan suyu işletmenin müsadesi olmaksızın başka amaçlarla kullanmaya ve/veya başkasına tahsis etmeye yetkili değildir. Abonenin suyu başkasına tahsis ettiğinin tesbiti halinde, işletme, abonenin suyunu kesmeye ve işbu sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeye yetkilidir.

……………Operations Directorate

Potable Water Subscription Agreement

Deposit receipt Date:

It is hereby understood by the subscriber that maintanence, repairs and other installations to include maintanence of counters used by private individuals, legal entities and public institutions are performed by our Operation. The subscriber is not authorised to use the water that is subscribed for other than intended purposes and/or may not allocate the use of the same to another party without the consent of our Operation. In case of misallocation of the water by the subscriber, the Operation may shut off water and terminate the contract unilaterally.HAKKIMDA

Yeminli Tercüman Fırat Boyan.
1985 Alanya doğumluyum. 2008 yılından beri İstanbul'da ikamet etmekteyim. 2004 yılından beri İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye Freelance Yeminli Tercümanım. İşlerinizi yürüttüğünüz sektörün ihtiyaç duyduğu çözümleri en iyi şekilde üretmek üzere bütün enerjimi sadece tek bir dilde, İNGİLİZCE'de, yoğunlaştırdım.
10 yıllık süre içerisinde gerek yurt içinde gerekse yurtdışında binlerce sayfa yazılı tercüme yaptım ve çok büyük deneyimler kazandım. Çeviri hizmetleri konusunda kazandığım bu deneyimi ve profesyonel hizmet anlayışını, çözüm ortağınız olarak sizinle paylaşmaya hazırım. Tek bir alanda değil, bir den çok alanda profesyonel çeviri hizmeti vermede uzmanım.

Devamı »

İLETİŞİM

Taleplerinizi iletişim formu aracılığıyla direkt olarak bana iletebilirsiniz.
İletilerinize cevap verebilmem için mutlaka gerçeli bir e-posta adresi girin. Gönderdiğiniz iletiler en kısa sürede cevaplanacaktır. Girdiğiniz bilgiler asla üçüncü taraflarla paylaşılmaz. İletilerinizi iletişim formu aracılığı ile direkt olarak iletebileceğiniz gibi, kendi e-posta sunucunuzu kullanarak da mail adresime iletebilirsiniz.İletişim Formu »


© 2021 - yeminlicevirmen.net | Tüm hakları saklıdır.